Fra Redemptor (inquisit) wrote,
Fra Redemptor
inquisit

"БАНДЕРА ГЕРОЙ!" (с)


В минувший четверг в Москве (04.02.2010), за три дня до второго тура президентских выборов в Украине, братия Свято-Иосифо-Волоцкой общины И.П.Х. молилась об упокоении душ Вождей Украинского освободительного движения СТЕПАНА БАНДЕРЫ, РОМАНА ШУХЕВИЧА, ЕВГЕНА КОНОВАЛЬЦА, а также всех вождей и воинов Украинской Повстанческой Армии (У.П.А.) и 14-й гренадерской дивизии Waffen-SS "Галичина" (1-й Украинской). Заупокойную литию отслужил пресвитер братства о. Роман Бычков, заключительную молитву прочитавший на украинском языке. После чего он обратился к братии с кратким словом:


Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Существуют имена, подобные «знамени». Родовое имя Степана Бандеры, заупокойную службу по которому мы только что совершили, и означает, «знамя»… Слово «Бандера» означает
«знамя», и это имя действительно знамя; это знамя для всех, кто опознал в коммунизме мiровое зло, с которым нужно бороться в любом месте, куда это зло дотянуло свою когтистую лапу. Бандера неслучайно стал символом и знаменем антибольшевицкого сопротивления на Малой Руси, в Украине. И в том, что именно здесь, в Великоросии, именно русскими людьми поминаются вожди и воины Украинской Повстанческой Армии, нет ничего неверного, а, наоборот, это достойно и праведно, потому что величайшая духовная ловушка, в которую попал наш народ, это навязанное ему, вернее большинству нашего народа, отождествление русского и советского. Но русское и советское если и связаны между собой, то связаны только так, как убийца связан со своей жертвой. И мы должны показать, и мы показываем в том числе и тем, что поминаем сие славное имя в летописи антисоветской вооружённой борьбы, что мы помним своё родство, мы помним, что Совдеп это убийца исторической России и любой, кто поднял своё оружие против власти убийц, он поднял его не только за свою свободу, но и за нашу свободу, не только за свободу Украины, но и за свободу Руси. Поэтому Бандера это и наше знамя. Слава героям!

+ + +

По свершении молебствия в Посольство Украины в Российской Федерации было подано специально подготовленное Заявление, подписанное представителями ряда организаций:


З А Я В А
РОСІЙСЬКОЇ ХРИСТИАНСЬКОЇ АНТИКОМУНІСТИЧНОЇ ГРОМАДСЬКОСТI
В ЗВ’ЯЗКУ З ПРИСВОЄННЯМ ЗВАННЯ ГЕРОЯ УКРАЇНИ
СТЕПАНУ АНДРІЙОВИЧУ БАНДЕРІ

Ми, російськи христиани – антикомуністи знаємо, що комуністична ідеология – це противохристианська, людоненависницька, азіатська ідеологія. Ми знаємо, що комунізм знищив десятки мільонів кращих представників російського і українського народів, систематично, десятиліттями винищував та вікорчовував національну культуру та релігію, намагаясь зробити із наших народів сіру масу («радянський народ»), не пам’ятуючий спорідненісті своіх великих предків.
Ми не знаємо, чому ця проклята ідеологія і система досі не осуджена, не віддана анафемі в міжнародному масштабі, на всесвітньому рівні. Ми не знаємо, чому на території Россії, постраждавшей від більшовиків більш з усіх, до сього дня красуються ідоли «героїв» проклятого радянського минулого, іменами котрих відзначені вулиці, державні заклади, і, навіть, міста, чому комуністична партія, як носій цієї ідеології, до сього часу легально існує і намагається впливати на політику держави.
Проте ми з радістю і надією дивимся на наших сусідів, де історична правда торжествує і процес «десовєтізації» не зупиняється, а, навпаки, набирає обороти. І перше місце в ряду безкомпромісних борців з клятим радянським минулим безумовно належить Україні. Недавнє присвоєння звання Героя України Степану Бандері – тому яскраве підтверждення. Степан Андрійович Бандера – палкий патріот своєї країни, відважний борець з радянською системою, мученик, прийнявший смерть за свої ідеали від рук підлих НКВД-ешників, реабілітація и прославлення цього імені – це гігантський крок в справі десовєтізації і возстановленні історичної справедливості на шляху обретення своєї справжньої національної ідентичності. Ми вітаєм і підтримуєм це мужнє і мудре рішення керівництва України!
В умовах, коли на теріторії РФ реваншистьски сили знову реанімують заклади, риторіку і стиль радянської квазіімперії, наша задача – усіма можливими засобами чинити опір, знов відкриваючи очі суспільству на її людоненависницьку суть. Тотальна десовєтізація – це єдина запорука того, що країни пострадянського простору зможуть мати європеське, христианське, просто гідне майбутнє. Ми висловлюєм надію, що який би не був ітог президентських виборів на Україні, той курс на рішучу десовєтізацію своєї країни, що послідовно проводився українським керівництвом в останнї роки, не буде згорнут.

Георгій Боровиков голова Російського фронта визволення «Пам’ять»
Анатолій Макєєвстароста Опрічного Братства св. прп. Іосифа Волоцького
Іерей Роман Бичковклірік Російської Катакомбної Церкви І.П.Х.
Ігор Лавриненкоголова організації російських католіков «Російська Фаланга»
Кирилл МонастирскийАнтикомуністична Народна Ліга
Осавул Євген ТупікінСергієво-Посадська козача станіця ім. Генерала П.Н. Краснова
Сергій Яшинтворче об’єднання «Рівнодення»
Ірина Вольская Ассоціація «Громадянська гідність»


         


 
З А Я В Л Е Н И Е
РУССКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ АНТИКОММУНИСТИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В СВЯЗИ С ПРИСВОЕНИЕМ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ УКРАИНЫ
СТЕПАНУ АНДРЕЕВИЧУ БАНДЕРЕ


Мы, русские христиане-антикоммунисты, знаем, что коммунистическая идеология, это противохристианская, человеконенавистническая, азиатская идеология. Мы знаем, что коммунизм уничтожил десятки миллионов лучших представителей русского и украинского народов, систематически десятилетиями истреблял и выкорчёвывал национальную культуру и религию, пытаясь из наших народов сделать серую массу («советский народ») не помнящую родства и традиций своих великих предков.
Мы не знаем, почему эта проклятая идеология и система до сих пор не осуждена, не предана анафеме в международном масштабе, на мiровом уровне. Мы не знаем, почему на территории России, пострадавшей от большевиков более всех, до сего дня красуются идолы «героев» проклятого советского прошлого, именами которых отмечены улицы, госучреждения и даже города, почему коммунистическая партия, носительница данной идеологии, до сих пор легально существует и пытается влиять на политику государства.
Однако мы с радостью и надеждой смотрим на наших соседей, где историческая правда торжествует и процесс десоветизации не останавливается, а, напротив, набирает обороты. И первое место в ряду безкомпромиссных борцов с проклятым советским прошлым безусловно принадлежит Украине. Недавнее присвоение звания Героя Украины Степану Бандере – тому яркое подтверждение. Степан Андреевич Бандера, горячий патриот своей страны, отважный борец с советской системой, мученик, принявший смерть за свои идеалы от рук подлых НКВДешников, - реабилитация и прославление его имени, это гигантский шаг в деле десоветизации и восстановления исторической справедливости, на пути обретения своей подлинной национальной идентичности. Мы приветствуем и всячески поддерживаем это мужественное и мудрое решение руководства Украины!
В условиях, когда на территории РФ реваншистские силы вновь реанимируют учреждения, риторику и стиль советской квазиимперии, наша задача всеми возможными способами сопротивляться, вновь открывая глаза общественности на её человеконенавистническую суть. Тотальная десоветизация – это единственный залог того, что страны постсоветского пространства смогут иметь европейское, христианское, просто достойное будущее. Мы выражаем надежду, что каков бы ни был итог президентских выборов в Украине, тот курс на решительную десоветизацию своей страны, что последовательно проводился украинским руководством в последние годы, не будет свёрнут.

Георгий Боровиковглава Русского фронта освобождения «Память»
Анатолий Макеевстароста Опричного Братства св. преп. Иосифа Волоцкого
Иерей Роман Бычковклирик Русской Катакомбной Церкви И.П.Х.
Игорь Лавриненко глава организации русских католиков «Русская Фаланга»
Кирилл МонастырскийАнтикоммунистическая Народная Лига
Есаул Евгений ТупикинСергиево-Посадская казачья станица им. генерала П.Н. Краснова
Сергей Яшинтворческое объединение «Равноденствие»
Ирина Вольская
ассоциация «Гражданское Достоинство»


P.S. Прошу українських соратників якомога ширше поширити цю інформацію в правому українському секторі Инета.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 44 comments